Chủ đề này do Pixel Union thiết kế và hỗ trợ

Tất cả chủ đề trong Cửa hàng chủ đề đều chứa:

 • Mục nội dung có thể tùy chỉnh trên trang chủ
 • Thiết kế tương thích với thiết bị di động
 • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm
 • Biểu tượng mạng xã hội
 • Hỗ trợ menu điều hướng thả xuống
 • Kiểu và bảng màu được tích hợp sẵn
 • Cập nhật chủ đề miễn phí
 • Kho ảnh miễn phí tại Burst

Cửa hàng sử dụng Launch

56 đánh giá

86% tích cực

 • 48 đánh giá tích cực
 • 1 đánh giá trung lập
 • 7 đánh giá tiêu cực
Viết đánh giá
Pure Fungi May 11, 2021

This is a great theme. Their customer support team was quick to answer my questions and resolve my issue.

Maker's Kitchen Mar 03, 2021

I've been using it for three years. It's clean, easy to customize, professional and the customer service is exceptional.

Pro Swing Feb 21, 2021

Clean code. Easy to customize quite a bit if you know your way around CSS/HTML. Responsive design for mobile. Very helpful support. They helped us solve what we wanted without having to pay for a 3rd party addon that we would have normally had to use.

Live Sylly Jan 20, 2021

Great theme with a very responsive help desk.

Bắt đầu 14 ngày dùng thử miễn phí Shopify ngay hôm nay

Bạn đã có cửa hàng? Đăng nhập

Chủ đề khác với tính năng tương tự

Chủ đề Maker

Kiểu Bloom của chủ đề Maker
Maker 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Label

Kiểu Record của chủ đề Label
Label 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Handy

Kiểu Cool của chủ đề Handy
Handy 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Empire

Kiểu Supply của chủ đề Empire
Empire 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề khác của Pixel Union

Chủ đề Editions

Kiểu Light của chủ đề Editions
Editions 100,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Atlantic

Kiểu Organic của chủ đề Atlantic
Atlantic 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Home của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Pacific

Kiểu Bold của chủ đề Pacific
Pacific 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Empire

Kiểu Industrial của chủ đề Empire
Empire 180,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Startup

Kiểu Tech của chủ đề Startup
Startup 180,00 $ USD

4 phong cách

Chủ đề Loft

Kiểu Kansas City của chủ đề Loft
Loft 160,00 $ USD

3 phong cách

Chủ đề Supply

Kiểu Blue của chủ đề Supply
Supply Miễn phí

2 phong cách